Samenspelen


Een aantal mensen van de werkgroep organiseerden, samen met de kinderboerderij en vrijwilligers, spelochtenden die het samen spelen van kinderen met en zonder handicap bevorderen. Daarbij zorgden we er voor dat we aansluiten op de belevingswereld en de mogelijkheden van de kinderen.


In 2002 hebben peuters van een peuterspeelzaal en het kinderdagcentrum Zonnehof uit Vlaardingen samen gespeeld, geknuffeld met jonge dieren en tot slot samen pannenkoeken gegeten.


In 2003 en 2004  hebben kinderen van groep 8 van basisscholen uit Schiedam  en Vlaardingen samen gespeeld met kinderen van de Tyltylschool uit Rotterdam en de ZML school de Blije Gaarde uit Dordrecht. In 2005 en 2006 heeft een basisschool uit Vlaardingen samengespeeld met de EricaZMLschool uit Vlaardingen.


Als je als school, scouting of andere soort groep hieraan mee wil doen, kunt u contact opnemen via fortdrakensteijn

In overleg met de scholen of groepen kunnen we misschien verdere afspraken maken. We hopen dit in de toekomst weer organiseren.

speeltoestellen.html
activiteiten.html
toegankelijk.html
fotos/fotos.html
plattegrond.html
route.html
contact.html
links.html
kinderboerderijhethoefblad.nl.html
heemtuin.html
beheer.html
restaurant.html
speeltuin.html
fotos/fotos.html