Beheer


Fort Drakensteijn is eigendom van de gemeente Schiedam. Het beheer en onderhoud wordt verzorgd door Irado.


Wij proberen als Stichting Vrienden van Beatrixpark op allerlei manieren kinderen met  een handicap dezelfde ervaringen te bieden als kinderen zonder handicap. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan kinderen in een rolstoel, maar ook aan kinderen met een verstandelijke of meervoudige handicap.


Meehelpen op de speeltuin, kinderboerderij of heemtuin?

De speeltuin en de kinderboerderij kunnen nieuwe vrijwilligers gebruiken:


-voor incidentele activiteiten zoals bij het schilderen en opknappen van de speeltuin, bij de activiteiten, de feesten


-om deel te nemen aan de werkgroep en mee te denken en te doen aan activiteiten in en rond de speeltuin, kinderboerderij of heemtuin.


  1. -vrijwilligers op de kinderboerderij:

Op de website van Irado een contactformulier:

www.irado.nl/thuis/schiedam/kinderboerderij-en-speeltuin.html


-Vrijwilligers voor de speeltuin:

Aanmelden via email


Met bedrijven en alle anderen die met een eenmalige bijdrage Fort Drakensteijn willen steunen gaan we graag in overleg om samen te kijken op welke manier dit het best vorm kan krijgen. Van hen krijgen we graag een bericht op onze email


speeltoestellen.html
activiteiten.html
samen.html
toegankelijk.html
fotos/fotos.html
plattegrond.html
route.html
contact.html
links.html
kinderboerderijhethoefblad.nl.html
heemtuin.html
restaurant.html
speeltuin.html
fotos/fotos.html