Stichting Vrienden van Beatrixpark Schiedam


De Stichting Vrienden van Beatrixpark Schiedam is per 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, de zogenaamde ANBI-status. Het RSIN/fiscaal nummer is: 814091118.


Doelstelling

De stichting maakt zich sterk voor het in stand houden en verder ontwikkelen van het Schiedamse Beatrixpark en stelt zich verder ten doel het gebruik van het stadspark door de inwoners van Schiedam en omliggende regio’s verder te bevorderen, alsmede het bieden van een klankbord voor gebruikers, samenwerkingspartners en beleidsmakers.


Samenstelling bestuur

-Yolande Kleiss, voorzitter

-Twink Hoeksema, vice-voorzitter

-Leon Collignon, penningmeester

-Kees van Oorschot, secretaris


Het bestuur is bereikbaar via de secretaris:

Kees van Oorschot

Rochussenstraat 201b

3021 NS Rotterdam


Communicatie

De stichting heeft een eigen facebook-pagina: www.facebook.com/beatrixparkschiedam. Hierop worden alle activiteiten van de stichting aangekondigd.

Verder worden ook de website en het mailadres van de speeltuin Fort Drakensteijn gebruikt voor communicatie: www.fortdrakensteijn.nl en info@fortdrakensteijn.nl.


Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor de deelname aan het bestuur van de stichting